Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem našeho webu/eshopu, svěřujete nám jeho návštěvou nebo koupí zboží své osobní údaje. Naše firma zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení v souladu se zásadami a právy vyplývajícími z GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je firma Sklo- bižuterie s.r.o., se sídlem Finské domky 7, 46604 Jablonec nad Nisou, IČ: 09984305. Spisová značka C 46713 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Firma Sklo - bižuterie s.r.o. jako provozovatel webových stránek/eshopu www.sklo-bizuterie.cz , vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele.

Kontaktní informace
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování vašich dat obrátit, kontaktujte nás tel. čísle +420 722 214 535​ nebo na e-mail: prodejna@sklo-bizuterie.cz  

Prohlášení
Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 1. budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 2. plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost před zahájením zpracování osobních údajů,
 3. umožníme vám plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
   

Rozsah osobních údajů a účel zpracování
Zpracováváme vaše osobní údaje pro naplnění těchto účelů:

 1. Poskytování služeb a plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy - zaslání zboží, náhradních dílů, plnění záručních podmínek.
 2. Vedení účetnictví
  Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 3. Marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
 

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu/eshopu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky/eshop lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.
 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Česká pošta - rozesílka zásilek
PPL - rozesílka zásilek
Zásilkovna - rozesílka zásilek
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics, AdWords
Seznam.cz - Sklik
Kateřina Kuželová - účetní firma

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě vždy vybíráme firmy v souladu v GDPR.
 

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: prodejna@sklo-bizuterie.cz.

Právo na informace - je naplněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právu na přístup k informacím - můžete nás vyzvat a my doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na doplnění a změnu - pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování - pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování, můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V oprávněných případech jsme vázáni zákonnou povinností. Musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24.5.2018