Informace o našich produktech

V souvislosti se vznikem nových pracovišť Puncovního úřadu v České republice bylo rozhodnuto o rozlišení puncovních značek mezi jednotlivými pracovišti pomocí malých písmen umístěných vedle čísel ryzosti. Každé pracoviště má svůj unikátní kód, který se skládá z jednoho písmene následovaného pomlčkou a následně číslicí ryzosti. Například puncovní značka s kódem "Z-Plzeň 925" znamená, že byla vytvořena pracovištěm v Plzni a označuje stříbrný výrobek s číslicí ryzosti 925.

Kódy jednotlivých pracovišť jsou následující:

  • P-Praha
  • J-Jablonec nad Nisou
  • B-Brno
  • O-Ostrava
  • T-Turnov
  • R-Tábor
  • Z-Plzeň
  • L-Olomouc
  • H-Hradec Králové
  • K-Červený Kostelec

Písmena jsou umístěna v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky. Toto rozlišení bylo zavedeno kvůli odlišení značek vyráběných Puncovním úřadem České republiky, jehož značky obsahují písmena orientovaná rovnoběžně se svislou osou puncovní značky.

Je třeba poznamenat, že ačkoliv se puncovní značky odlišují podle pracoviště, zboží, které je opuncováno, se považuje za řádně opuncované bez ohledu na to, které pracoviště či úřad značku aplikoval. Pokud je zboží opuncováno, není nutné provádět další dodatečné přezkoušení či označení.

znackapunc